În perioada 1.I-31.XII 2010 exporturile FOB au însumat 157160,4 milioane lei (37293,4 milioane euro). Comparativ cu perioada corespunzătoare din  anul 2009, exporturile au crescut cu 27,4% la valori exprimate în lei (28,2% la valori exprimate în euro).
Diferenţa între dinamica determinată pe baza valorilor exprimate în lei şi cea determinată din valori exprimate în euro a fost determinată de variaţia cursului monedei naţionale faţă de euro, în perioada analizată comparativ cu perioada corespunzătoare din anul precedent.

Principalele modificări structurale survenite în evoluţia pe secţiuni NC a exporturilor din perioada 1.I-31.XII 2010 faţă de perioada 1.I-31.XII 2009 constau în:
• majorarea ponderii la secţiunile: “Metale comune şi articole din acestea” – cu 1,9 puncte procentuale, “Produse ale industriei chimice” – cu 0,8 puncte procentuale, “Maşini şi dispozitive mecanice; maşini, aparate şi echipamente electrice; aparate de
înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile” – cu 0,8 puncte procentuale;
• diminuarea ponderii la secţiunile: “Materii textile şi articole din acestea” – cu 1,6 puncte procentuale, “Mijloace şi materiale de transport” – cu 1,4 puncte procentuale.

SURSA: INSSE