Conform ultimului Buletin Statistic, indicele preturilor de consum pentru produse alimentare este principalul factor de crestere a ratei inflatiei, ponderea principala fiind reprezentata de produsele vegetale.

• în luna ianuarie 2011, comparativ cu luna ianuarie 2010, preţurile produselor agricole au crescut cu 29,1%.
Această creştere s-a datorat în principal produselor vegetale ale căror preţuri au avut o contribuţie de 27,9 puncte procentuale la evoluţia pe ansamblu a preţurilor produselor agricole. Produsele de origine animală au participat la această evoluţie a preţurilor cu 1,2 puncte procentuale.

Ianuarie 2010 – decembrie 2010

Preţurile produselor din grupa de mărfuri alimentare au crescut cu 1,1%. Creşteri de preţuri s-au înregistrat la legume şi conserve de legume (+5,6%), fructe şi conserve din fructe (+2,2%), ulei, slănină, grăsimi (+1,3%), zahăr, produse zaharoase şi miere de albine (+1,0%), lapte şi produse lactate (+0,7%), produse de morărit şi panificaţie, peşte şi conserve din peşte, cacao şi cafea (+0,6%), alte produse alimentare, băuturi alcoolice (+0,3%). Au scăzut preţurile la ouă (-1,3%).

Ianuarie 2011 – ianuarie 2010

În cadrul grupei de mărfuri alimentare, creşteri importante de preţuri au înregistrat următoarele mărfuri: legume şi conserve de legume (+27,6%), ulei, slănină, grăsimi (+19,6%), fructe şi conserve din fructe (+13,8%), zahăr, produse zaharoase şi miere de albine (+5,9%), produse de morărit şi panificaţie (+5,8%), cacao şi cafea (+4,2%), băuturi alcoolice (+3,9%), lapte şi produse lactate, alte produse alimentare (+3,5%), carne, preparate şi conserve din carne (+2,8%), peşte şi conserve din peşte (+2,5%). Scăderi ale preţurilor au fost la ouă (-7,6%).

Pe grupe principale de produse, evolutia anuala in aceeasi perioada a fost:

Preţurile produselor vegetale au crescut cu 48,5%. Această evoluţie a preţurilor înregistrată pe total produse vegetale în luna ianuarie 2011, faţă de aceiaşi lună a anului precedent, a fost determinată în principal, de creşterea preţurilor la grâu cu 91,3%, floarea soarelui cu 70,2%, cartofi cu 64,5%, orz şi orzoaică cu 47,7%, porumb boabe cu 40,9%, ceapă uscată cu 18,3%, mere de masă cu 12,2%, soia cu 9,6%, morcovi cu 7,8%.
Scăderi ale preţurilor au fost la varză de toamnă (-1,6%).
Preţurile produselor animale au crescut cu 2,9%. Evoluţia acestor preţuri s-a datorat în principal creşterii preţurilor la carne de ovine – în greutate vie cu 47,0%, miere de albine cu 16,2%, carne de pasăre – în greutate vie cu 12,5%, carne de bovine – în greutate vie cu 7,8%, lapte de vacă cu 5,9%, carne de porcine – în greutate vie cu 4,0%.

Scăderi ale preţurilor au fost la ouă de găină (-11,9%).