Dintre principalele categorii de produse importate de către Slovenia amintim: produse ale industriei chimice, vehicole şi echipamente de transport, maşini, aparate şi echipamente electrice, produse minerale, combustibili şi uleiuri, produse farmaceutice, etc.

Principalele categorii de produse exportate de către Romania sunt: metale comune şi articole metalice; maşini, aparate, echipamente electrice; vehicole, aeronave şi echipamente de transport; mase plasice, cauciuc şi articole conexe.

În ultima perioadă se constată creşterea exporturilor româneşti de produse cu valoare adăugată ridicată.

Domenii de activitate cu potenţial de export şi cooperare pentru companiile românesti reprezintă: industria energetică, tehnologia informaţiei, industria chimică, industria auto, construcţiile şi turismul.

Comerţ exterior

În anul 2008, exporturile slovene au crescut cu 1,9%, atingând valoarea de 19,77 miliarde Euro, în timp ce importurile au crescut cu 6,7%, pâna la 22,94 miliarde Euro (comparativ cu  anul  2007). Pentru anul 2008, deficitul balanţei comerciale a fost de 3,17 miliarde Euro.

Principalul partener comercial al Sloveniei este UE, 68,9% din exporturile slovene şi 77,7% din importuri derulându-se pe această relaţie.

Pe ţări, principalii parteneri comerciali ai Sloveniei sunt: Germania, Italia, Croaţia, Austria şi Franţa.

  • Limba oficială: Slovena
  • Monedă: Euro (de la 1 ianuarie 2007)
  • Prefix telefonic: +386
  • GPD: 18.196 Euro/loc.

Denumire oficială: Republica Slovenia

Suprafaţa: 20.273 kmp

Populaţia: 2.032.362 locuitori (dec. 2008)

Poziţia geografică: Slovenia este situată în Europa Centrală (46 07- latitudine nordică şi 14 49 – longitudine estică; distanţa nord-sud: 163 km; distanţa est-vest: 248 km).

Resurse naturale: Cărbune brun şi lignit, ţiţei, gaze naturale, zinc, mercur, argint

Indicatori macroeconomici (anul 2008):

–  Creşterea PIB: 3,5%

–  PIB/locuitor: 18.196 Euro

–  Inflaţie: 5,7%

–  Şomaj: 4,4%

–  Salariul mediu brut: 1.424 Euro